Er du medlem af folkekirken?

Mange Danskere tænker ikke over det og bidrager månedligt til en New age bevægelse med rødder i Mellemøsten.
Men er den evangelisk-lutherske kirke ikke fundamentet for hele vore humanistiske velfærdssamfund og alle vore værdier? spørger den artige elev der har lyttet godt efter i skolen.
Svaret er NEJ! lille Mai Mercado.

Centrale dele af vore moderne “danske” værdier står ikke kun i diametral modsætning til Bibelen, men også til hovedparten af den kristne historie.

At pille et menneskes livsløgn fra hinanden er noget af det ondeste man kan gøre. Men at definere rigtigt og forkert, godt og ondt fører aldrig noget godt med sig, se blot på Mellemøsten.

Den kære reformator som den danske folkekirke bekender sig til, var ikke blot en patriarkalsk, autoritær antidemokrat men også gløderne antisemit.

I skriftet “Om jøderne og deres løgne” anbefaler Luther bla. at man sætter ild på deres synagoger, at man nedbryder og ødelægger deres huse, at man fratager dem alle deres bønnebøger, at man fuldstændigt fratager jøderne retten til at rejse frit omkring, “at man behandler dem med al ubarmhjertighed”. Samme logik fik de tyske bønder at føle under bondekrigen i 1525. Luther guddommeliggjorde de til enhver tid siddende magthavere og de undersåtter der satte sig op imod undertrykkende magthavere, udførte derfor ikke bare en politisk farlig handling, men begik ifølge Luther også en synd.

Det tyske landbrug havde længe været i krise og godsejerne inddrog derfor bøndernes små brug under godset. Eneste mulighed for overlevelse var at blive fæstere eller livegne hos godsejerne. Bønderne forsøgte at forhandle sig til en løsning, men måtte opgive og greb til våben. De agtede ikke at finde sig i ondskab og uret som krævet af Luther. Luther reagerede voldsomt. I sit skrift ’Imod bøndernes røver- og morderbander’ opfordrede han alle, der kunne, til at ”slå til, dræbe og stikke ned”. Oprør mod de af Gud indsatte magthavere var det modbydeligste, Luther kunne forestille sig. Der kan ikke “være noget mere giftigt, skadeligt og djævelsk til end en oprører” og derfor er det en gudvelbehagelig gerning at nedslagte oprørere “som en gal hund”. Kongen, bødlen og præsten opfattede Luther som Guds redskaber.

Men bønderne ønskede ikke konflikt. De ønskede blot at beholde deres jord. Luther var imidlertid nådesløs: ”Stød, hug, dræb nu, hvem der kan. Dør du derved, er det en lykke for dig. En saligere død kan du aldrig få, for du dør i lydighed mod Guds ord og befaling”. Luther henviste til Paulus-ord om, at den, der sætter sig op imod øvrigheden, står Guds ordning imod. Fyrsternes og godsejernes soldater skulle derfor ”med god samvittighed slå til indtil sidste blodsdråbe”, fordi bønderne ”kæmper for en uretfærdig sag”.

Luther gjorde det altså til en uretfærdig sag, at mennesker kæmper for deres eksistens!

Alligevel betragtes dette uvæsen af mange som en af vore store frihedshelte…

Luthers råd om nedslagtning af bønderne blev udført til UG af fyrster og godsejere. Et blodbad af dimensioner! Tallene for ofrene under Stalin og Hitler er imponerende. Men de kristne følger trop og i Vorherres navn slagtes mennesker overalt i verdenen. Europa, Afrika, Nord- og Sydamerika og ikke mindst korstoget (iværksat af George W. Bush) og koalitionens holocaust i Mellemøsten.

Mange modige europæere, som gennem tiden brugte deres forstand og humanitet i stedet for at undergive sig Kirken, endte som bekendt på bålet.

Det verdslige regimente er altså på ingen måde sekulært hos Luther.
Ifølge Luther skal børn adlyde deres forældre. Hustruer skal adlyde deres mænd. Og folket skal adlyde fyrsterne og kongerne, der igen er forpligtet til at adlyde Gud Fader (at gøre skabelsen maskulin er i sig selv grotesk. Et hvert barn der har fået læst op af “Far og mor boller” vil kunne fortælle dig at skabelsen i sagens natur er feminin).

Det var på ingen måde religiøs frihed og tolerance i moderne forstand, der lå Luther på sinde. Reformatoren slår fast, at alle er forpligtet til at lære De Ti Bud, Trosbekendelsen m.v. udenad. At modsætte sig denne tvangskristning medførte bla. udsultning og landsforvisning.

Desuden støttede Luther Christian 3.’s religiøse revolution. kongens nedlæggelse af den katolske kirke i Danmark og fængsling af alle dens biskopper. Luther dehumaniserede paven (af god grund, men ikke specialt løsningsorienteret) som “Guds og menneskers fjende, kristenhedens ødelægger og bolig for den skinbarlige Satan” (“Imod pavedømmet i Rom, stiftet af Djævlen”).

De muslimske tyrkere fordømte han som “Djævlens tjener” og Koranen som en “løgneånd” (“Om krigen mod tyrken”).
Dette er svært at modsige men igen er det ikke en særlig løsningsorienteret eller kompromisøgende indstilling.
Gendøbere og hekse skulle endvidere henrettes.

Det Nye Testamente indeholder mange vederstyggelige passager og dæmonisere følgende: Homoseksuelle (fx Romerbrevet 1,26-27; 1. Korintherbrev 6,9-11), ikke-kristne (fx 1. Korintherbrev 16,22; Lukas 13,1-5), flergudsdyrkere (fx Galaterbrevet 5,19-21; Åbenbaringen 21,8), ’kætterske’ kristne (fx Galaterbrevet 1,6-9; 2. Petersbrev 2,1) og ikke mindst jøder (fx 1. Thessalonikerbrev 2,14-16; Matthæus 27,20-26).

Så kære alle evangelisk-luthersk protestanter. Lad os ikke gyde mere blod. Lad bålet få næring fra jeres evangelier og rædselsskrifter. Stanken af krig og brandte lig kan intet menneske bære.

Er du medlem af folkekirken? Se at komme ud! Hellere i dag end i morgen! Se her hvordan: www.ateist.dk/content/119-Meld-dig-ud-af-folkekirken

Bjerre Sebelius


SLEAZEOTEKET ANBEFALER