ILLEGAL – Magasin Anbefaling

illegal-magasin

“Om du ryger visne blade, sniffer coke, fixer heroin eller spiser alle de piller du kan købe af en pensionist ved bagindgangen til Københavns Hovedbanegård – så er det ikke en opgave for politi eller fængselsvæsen, det er en sundheds- og socialopgave!”

Det kan vi her på Sleazeoteket kun erklære os enig i. I en neopuritansk atmosfære er Illegal et frisk pust fra undergrunden. Med sine dybdeborende artikler og knivskarpe analyser, begejstrer Illegal ved at sætte spot på et emne du ikke finder belyst noget andet sted.

FF_QR

Tryghed er idealet ensretning er midlet

Illegal tager kampen op og udfordrer den autonomi-antagonistiske narkopolitik der institueres af de virklighedsfjerne og neoliberale DJØFERE, der udgøre den politiske elite. I et velmende forsvar for kernefamilien og bevæbnet med statistikker over sygdomsforløb og præmatur død førers der, med statsapparatet som våben, krig mod et helt borgersegment. Faktum er at såvel den for tidlige død som kriminaliteten ville blive kraftigt reduceret ved en hel eller delvis lovliggørelse af stofbrug.

Det siger sig selv at afkriminaliseringen af stofnyderen såvel som det statskontrolerede salg af narko vil være et fremskridt i forhold til den nuværende situation. Her har man overladt det til illegale entreprenører at opfylde et behov der uanset hvad, ikke lader sig fjerne af lovgivning.

Et kultur magasin om stoffer er måske ikke noget særligt. Men at lade afhængige stofbrugere sælge det, som alternativ til kriminalitet og prostitution er en ny handling.

Illegal_forside

“Would You Buy The Magazine That Founds Heroin Use?”

Her på Sleazeoteket siger vi JA!

6780973-illegal-magasin

Illegal kan købes på gaden hvor det sælges af Illegale borgere. Alternativt kan du købe et abonnement på deres hjemme side http://www.illegalmagasin.dk/

Køb det på gaden nu! 10391459_583046005127913_6876957993938542513_n

Bjerre Sebelius


SLEAZEOTEKET ANBEFALER